Corporate Information

§ 5 TMG:
Sertronics GmbH
Jenfelder Allee 80
22045 Hamburg

Tel.: +49-40-853999-0
Fax.: +49-40-853999-99
E-Mail: info@sertronics.de
Commercial register: Local Court Hamburg, HRB 141170
VAT registration number.: DE 811891770
Management:
Guido De Martin (Geschäftsführer)
nach §55 Abs. 2 RStV, der Seitenbetreiber